Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  223/L

Obchodné meno: 
Lyžiarske stredisko Martinské hole a.s.
  (od: 28.09.1994 do: 13.09.2021)
Sídlo: 
Thursova 16
Martin 036 01
  (od: 28.09.1994 do: 13.09.2021)
IČO: 
31 615 384
  (od: 28.09.1994)
Deň zápisu: 
28.09.1994
  (od: 28.09.1994)
Deň výmazu: 
14.09.2021
  (od: 14.09.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 39-24K/128/2002-Pú-789 zo dňa 12. apríla 2017 bol konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Lyžiarske stredisko Martinské hole a.s., Thurzova 16, 036 01 Martin, IČO: 31 615 384, zrušený po splnení rozvrhového uznesenia.
  (od: 14.09.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.09.1994)
Predmet činnosti: 
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov, rozhodcov
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
prevádzka športových zariadení [vrátane organizácií športových klubov]
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
športové činnosti [výuka lyžovania]
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
rekreačná činnosť - pobyt s horským slnením a pod.
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
oddychové činnosti - verejné táboriská a ohniská a pod.
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
služby pre osobnú hygienu - prevádzkovanie WC a umývarní pre verejnosť
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod [okrem motorových vozidiel a koncesovaných živností]
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
maloobchod - okrem motorových vozidiel a koncesovaných živností
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
servis športového náradia
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
ubytovacie možnosti - prechodné ubytovanie po triedu ***
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu, predaj rýchlo tepelne spracovaných jedál a bezmäsitých jedál s kapacitou do 8 miest
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
reklamné činnosti
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
prenájom parkovaích plôch
  (od: 28.09.1994 do: 07.03.2018)
výroba a rozvod elektriny
  (od: 28.09.1994 do: 13.09.2021)
výroba elektriny - malé vodné elektrárne
  (od: 28.09.1994 do: 13.09.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.09.1997 do: 13.09.2021)
predstavenstvo
  (od: 28.09.1994 do: 10.09.1997)
Ing. Stanislav Bernát
Exnárova 6/19
Martin
  (od: 25.03.1996 do: 03.05.1998)
Ing. Stanislav Bernát - člen
Exnárova 6/19
Martin
Skončenie funkcie: 18.03.2002
  (od: 21.12.1999 do: 09.04.2002)
Ladislav Cisárik - člen
Čajakovského 9/5
Martin
  (od: 04.05.1998 do: 13.09.2021)
Ing. Ján Dreisig
Exnárova 18/1
Martin
  (od: 16.07.1996 do: 03.05.1998)
Vladimír Franko
Galandova 6/9
Martin
  (od: 28.09.1994 do: 03.05.1998)
Vladimír Franko - člen
Galandova 6/9
Martin
  (od: 04.05.1998 do: 13.09.2021)
Ing. Štefan Chudoba
Donnerova 17
Bratislava
  (od: 28.09.1994 do: 03.05.1998)
Ing. Štefan Jokel
Tolstého 1
Martin
  (od: 28.09.1994 do: 24.03.1996)
Ján Jokl
Čapajevova 16
Martin
  (od: 16.07.1996 do: 03.05.1998)
Ing. Miroslav Kočalka - člen
Bellova 8
Martin
Skončenie funkcie: 18.03.2002
  (od: 04.05.1998 do: 09.04.2002)
Ing. Dušan Laššák - predseda
Exnárova 20/24
Martin
  (od: 04.05.1998 do: 20.12.1999)
Rastislav Mažgút
Pivovarská 45
Martin
  (od: 11.09.1997 do: 03.05.1998)
Rastislav Mažgút - člen
Pivovarská 45
Martin
  (od: 04.05.1998 do: 20.12.1999)
Rastislav Mažgút - riaditeľ spoločnosti
Pivovarská 45
Martin
  (od: 28.09.1994 do: 10.09.1997)
Rastislav Mažgút - predseda
Pivovarská 45
Martin
  (od: 21.12.1999 do: 13.09.2021)
Ing. Ján Mlynár
Štefana Furdeka 10
Martin
  (od: 28.09.1994 do: 03.05.1998)
Ing. Vladimír Povoda - člen
Čulenova 12
Martin
  (od: 04.05.1998 do: 13.09.2021)
Ing. Pavel Slávik - člen
Partizánska 465
Turčianske Teplice
Skončenie funkcie: 01.11.2001
  (od: 04.05.1998 do: 09.04.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený riaditeľ spoločnosti súčasne s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva akciovej spoločnosti súčasne s ďalším povereným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 11.09.1997 do: 13.09.2021)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený riaditeľ spoločnosti súčasne s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 28.09.1994 do: 10.09.1997)
Základné imanie: 
348 700 000 Sk
  (od: 25.03.1996 do: 13.09.2021)
1 000 000 Sk
  (od: 28.09.1994 do: 24.03.1996)
Akcie: 
Počet: 150
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 25.03.1996 do: 13.09.2021)
Počet: 50
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 25.03.1996 do: 13.09.2021)
Počet: 3093
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 25.03.1996 do: 13.09.2021)
Počet: 384
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 25.03.1996 do: 13.09.2021)
Počet: 150
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 28.09.1994 do: 24.03.1996)
Počet: 50
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 28.09.1994 do: 24.03.1996)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Monika Némethová
Skuteckého 30
Banská Bystrica
  (od: 14.10.2005 do: 05.06.2017)
JUDr. Monika Némethová
Skuteckého 30
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 22.05.2017
  (od: 06.06.2017 do: 05.06.2017)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 22.5.2017
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 39-24K/128/2002-Pú-789 zo dňa 12.04.2017 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti po splnení rozvrhového uznesenia č.k. 39-24K/128/02-Pú-755 zo dňa 16.01.2017.
  (od: 06.06.2017)
Dozorná rada: 
MUDr. Miroslav Bobrovský
167
Necpaly
  (od: 28.09.1994 do: 13.09.2021)
JUDr. Nikolaj Bonda
Sucháčkova 6
Martin
  (od: 28.09.1994 do: 20.12.1999)
Ing. Ivan Gondáš
Severná 13
Martin
  (od: 16.07.1996 do: 20.12.1999)
Ing. Stanislav Janiš - člen
Kernova 8
Martin
  (od: 21.12.1999 do: 13.09.2021)
JUDr. Mária Povodová
Čulenova 12
Martin
  (od: 16.07.1996 do: 13.09.2021)
JUDr. Jiří Zátopek
Exnárova 13
Martin
  (od: 28.09.1994 do: 20.12.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 16.12.1995 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 716
  (od: 25.03.1996 do: 13.09.2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 716
  (od: 16.07.1996 do: 13.09.2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21. 8. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.09.1997 do: 13.09.2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k.39-24 K 128/02-324 zo dňa 29.6.2005 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lyžiarske stredisko Martinské Hole, a.s., Thurzova 16, 036 01 Martin, IČO: 31 615 384. Súd ustanovuje správnkyňou konkurznej podstaty JUDr. Moniku Némethovú, advokátku, Skuteckého 30, Banská Bystrica.
  (od: 14.10.2005 do: 13.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)