Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  72403/B

Business name: 
AVANT ARCH, s. r. o., v konkurze
  (from: 06/23/2022)
Registered seat: 
Magurská 3
Bratislava 831 01
  (from: 04/16/2011)
Identification number (IČO): 
46 143 025
  (from: 04/16/2011)
Date of entry: 
04/16/2011
  (from: 04/16/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/16/2011)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/16/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/16/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/16/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/16/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/16/2011)
sprostredkovateľská čionosť v oblasti výroby
  (from: 04/16/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/16/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/16/2011)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 04/16/2011)
projektová činnosť- vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vypracúvanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, vypracúvanie projektu stavieb potrebného pre vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb
  (from: 04/16/2011)
Partners: 
Ing. arch. Otto Novitzky
Magurská 3
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 04/16/2011)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Otto Novitzky
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/15/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/16/2011)
Ing. arch. Otto Novitzký
Magurská 3
Bratislava 831 01
From: 04/16/2011
  (from: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne, a to tak, že napísanému alebo vytlačenému obchodému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
  (from: 04/16/2011)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/16/2011)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/20/2022
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 32K/17/2022-51, zo dňa 12.05.2022, právoplatným dňa 20.05.2022, súd vyhlásil malý konkurz na majetok dlžníka: AVANT ARCH, s.r.o., Magurská 3, Bratislava, IČO: 46 143 025. Súd do funkcie správcu ustanovil: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, značka správcu S 1633.
  (from: 06/23/2022)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Peter Vrábel
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava 811 02
From: 05/20/2022
  (from: 06/23/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.3.2011 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/16/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhormaždenia spoločnosti zo dňa 20.02.2014.
  (from: 03/15/2014)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person