Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  800/S-Zbl

Obchodné meno: 
TUBAPACK, a.s.
 
Sídlo: 
Priemyselná 12
Žiar nad Hronom 965 63
 
IČO: 
36 629 723
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
17.09.2004
 
Uložené listiny: 
výr. správa2006+účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
NZ 6330/2008
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
výročná správa 2011+vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 22.09.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 22.09.2004)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 22.09.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.09.2004)
NZ 68054/2004
  (Dátum doručenia: 22.09.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 22.09.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.05.2005)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 06.05.2005)
Účtovná závierka r. 2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Zmluva o prevode know-how
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
Zmluva o postúpení licencií soft. produktov
  (Dátum doručenia: 30.03.2006)
zmluva o prevode ochr. známky
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
znalecký posudok 03/2006
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
znalecký posudok 18/2006
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
znalecký posudok 19/2006
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
znalecký posudok 20/2006
  (Dátum doručenia: 31.03.2006)
dodatok č.1 k znaleckému posudku č.18/2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 31.03.2006
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.04.2006)
PV - M. Chylik
  (Dátum doručenia: 03.04.2006)
znalecký posudok č. 15/06
  (Dátum doručenia: 03.04.2006)
rozhodnutie jediného akcionára - Nz 11728/2006
  (Dátum doručenia: 03.04.2006)
vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladu akcionára
  (Dátum doručenia: 03.04.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 04.10.2006)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
protokol o výsledku volieb
  (Dátum doručenia: 04.05.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 12.06.2006)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 11.10.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 11.10.2006)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladu akcionára
  (Dátum doručenia: 16.11.2011)
NZ, Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti
  (Dátum doručenia: 16.11.2011)
Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti
  (Dátum doručenia: 19.04.2012)
Protokol o výsledku volieb
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Rozhodnutie jedinného akcionára spol.
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.10.2012)
Osvedčenie ŽR
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
NZ 10854/11- Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
VS 2012 + ÚZ 2012 + AS 2012
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
osvedčenie.zep
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
notárska zápisnica.zep vz
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
notárska zápisnica.zep rozhodnutie jeidného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
osvedčenie
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
stanovy
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
zápisnica NZ 22638/2015
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Znalecký posudok č.436/2016
  (Dátum doručenia: 15.12.2016)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.12.2016)
STANOVY TUBAPACK, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 20.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
OSVEDCENIE.zep
  (Dátum doručenia: 19.09.2017)
NOTARSKA ZAPISNICA.zep
  (Dátum doručenia: 19.09.2017)
Protokol.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Prehlásenie.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Zásady.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)